Ajankohtaista

4.12.2018HAKU KESÄN 2019 LEIREILLE 28.2.2019 MENNESSÄLue lisää »8.12.2017UVPS:lle myönnetty SHQS laaduntunnustusLue lisää »

asumispalvelut6.jpgPalvelukoti Mattilankaari

Jäsentäminen tukee arkea

Autismin kirjoon kuuluvan henkilön on vaikeaa muodostaa selkeitä kokonaisuuksia aistihavainnoistaan. Tämän tueksi käytetään yksilöllisesti suunniteltua rakennetta eli struktuuria.

Sen tarkoituksena on selkiyttää ja jäsentää ympäröivää maailmaa henkilölle helpommin ymmärrettäväksi. Se antaa turvalliset ja selkeät puitteet toiminnalle, auttaa keskittymään ja tukee uuden oppimista. Rakenne antaa asukkaalle mahdollisuuden itsenäisempään toimintaan, tukee hänen vuorovaikutustaan, antaa hänelle tietoa nykyisestä ja tulevasta toiminnasta sekä helpottaa sopeutumista muutoksiin.

Rakenne luodaan usein visuaalisesti esim. kuvin, sanoin, esinein, jolloin abstraktit ja käsitteelliset asiat konkretisoituvat helpommin ymmärrettäviksi.

 

1. Ympäristön jäsentäminen - tilan struktuuri

Autisminkirjoon kuuluvalla henkilöllä on vaikeuksia hahmottaa tilaa ja itseään tilassa. Jotta asukkaan olisi mahdollisimman helppo toimia eri tiloissa, pyritään huomioimaan sen selkeys sekä visualisointi. Tämä tarkoittaa ylimääräisten ärsykkeiden poistamista tilasta sekä tilan eri osien jäsentämistä mm. kuvien tai sanojen avulla.


2. Ajan jäsentäminen - ajan struktuuri

Autismin kirjoon kuuluvalla henkilöllä voi olla vaikeuksia käsitellä aikaa ajatuksen avulla. Sen helpottamiseksi voidaan käyttää eri välineitä kuten päiväjärjestystä, erilaisia kalentereita, viikko-ohjelmaa, kuukausi- ja vuosistruktuuria. Ajan kulumista voidaan jäsentää myös eri toiminnoissa mm. selkeyttämällä asukkaalle toiminnan loppua, rajata aikaa munakellolla jne. asukkaan tarpeesta riippuen.

 

3. Toiminnan jäsentäminen

Asukkaalla saattaa olla vaikeutta ymmärtää mistä toiminta alkaa, miten se jatkuu ja milloin se on tehty. Hän tarvitsee tukea kuvitteluun, suunnitteluun, päättelyyn ja jäsentyneeseen työskentelemiseen. Kun sama toiminta toistetaan samanlaisena ja visualisesti jäsenneltynä, asukkaan on mahdollista oppia, toimia omatoimisemmin sekä saada onnistumisen kokemuksia. Tarkoituksena on, että asukas saa vastauksen ympäristöstään seuraaviin kysymyksiin:

- mitä?
- missä?
- milloin?
- kuinka kauan?
- mitä sen jälkeen?

 

Takaisin Mattilankaaren etusivulle