Ajankohtaista

4.12.2018HAKU KESÄN 2019 LEIREILLE 28.2.2019 MENNESSÄLue lisää »8.12.2017UVPS:lle myönnetty SHQS laaduntunnustusLue lisää »

asumispalvelut6.jpgPalvelukoti Mattilankaari

Arkea Mattilankaaressa

Mattilankaaressa noudatetaan ennakoivaa ja jäsenneltyä toimintatapaa. Kuntoutuksen pe­rusta on strukturointi eli jäsentäminen, joka muuttaa ympäristöä asukkaalle helpommin ymmärrettäväksi.  Se voidaan tehdä kuvin, sanoin tai esinein jokaisen yksilöllisen tarpeen mukaan niihin tilanteisiin, joissa hän sitä tarvitsee.

Jäsentämisen tavoitteena on, että asukas voi olla mahdollisimman omatoiminen, itsenäinen sekä vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Samalla hän saa välineen oppia uutta. Jäsentäminen auttaa erityisesti uusissa ja vieraissa tilanteissa, jossa se auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään vaikeaa tilannetta. 

Kodinhoidolliset työt on merkittävä osa Mattilankaaren arkea. Kotityöt ovat suunniteltu kuntoutussuunnitel­massa sovittujen tavoitteiden mukaan. Niistä koostuu asukkaiden yksilöllinen viikko-ohjelma, jota toteutetaan suunnitelmallisesti. Asukkaat osallistuvat ruuanvalmis­tukseen, siivoukseen, keittiötöihin, pyykkihuoltoon ja muihin kodin töihin kykyjensä ja toiveidensa mukaan. Asukasta tue­taan mahdollisimman itsenäiseen elämään. Osa asuk­kaista käy itsenäisesti tai tuettuna kaupassa ja valmistaa ruuan omassa asunnossaan.

Vapaa-aika ja virkistyminen kuuluvat jokaisen elämään. Päiväohjelmiin on suunniteltu taukotoimintaa, jonka asukas saa valita hänelle mieluisista vaihtoehdoista. Harrastuksissa asukkaat käyvät toiveidensa ja kykyjensä mukaan. Harrastuksina ovat mm. yhteiset taide- ja musiikkikerhot, uiminen, ratsastus, pia­nonsoitto, päivittäiset lenkit, musiikki, jalkapallo ja sähly.

Palvelukodin yhteisiä tapahtumia ovat pihatapahtumat, retket, pihapelit, miesten illat ja yhdessäoleminen. Sosiaalisuus ja ystävyyssuhteiden luominen on autismin kirjon ihmiselle usein vaikeaa, joten on tärkeää joskus vain nauttia toistemme seurasta ja rennosta meiningistä.

Itsestä ja omista asioista huolehtimista harjoitellaan asukkaan kanssa mahdollisimman usein. Liikumme paljon palvelukodin ulkopuolella ja osallistumme aktiivisesti lähiympäristön tapahtumiin.


mattilankaari_068.jpgmattilankaari_059.jpg

Takaisin Mattilankaaren etusivulle