Ajankohtaista

8.12.2017UVPS:lle myönnetty SHQS laaduntunnustusLue lisää »

 

projektit.jpg


PWS-liikuntaprojekti 2012-2013 


Uudemmaan Vammaispalvelusäätiö toteutti Raha-automaattiyhdistyksen tuella PWS-liikuntaprojektin vuosina 2012–2013. Yhteistyökumppaneina oli Jyväskylän yliopiston terveystieteiden tiedekunta, Suomen PWS-yhdistys ry sekä Väestöliiton perinnöllisyysyksikkö.

Taustaa
Liikunnan tärkeys ja merkitys on kiistaton PWS-henkilön onnistuneen painonhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. PWS-henkilöiden liikuntamäärät jäävät varsin vähäisiksi kansallisiin suosituksiin verrattuna. Liikunta koetaan usein vaivalloiseksi ja työlääksi mm. oireyhtymästä johtuvasta heikosta lihasvoimasta ja normaalia huomattavasti pienemmistä lihaksista. PWS-henkilöiden kanssa työskentelevät kokevat liikkumaan motivoinnin usein työläänä. Liikunnan pariin ohjaamisen tueksi kaivataan ohjeita, vinkkejä ja liikuntasuosituksia.

Tavoite
Projektin päätavoitteena oli parantaa suomalaisten PWS-henkilöiden elämänlaatua ja toimintakykyä liikunnan avulla antamalla työkaluja ja vinkkejä PWS-henkilöiden liikuntaan motivointiin sekä antamalla tietoa liikunnan tärkeydestä ja merkityksestä PWS-henkilöiden terveydentilan ja muun hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Hankkeessa selvitetiin PWS-henkilöiden nykyinen kuntotaso ja liikunnan määrät, sekä selvitetiin minkälaista liikunnan tulisi olla, jotta kohderyhmä hyötyisi siitä mahdollisimman paljon. Erityisenä painopistealueena oli toimintakyvyn ylläpitäminen ikääntyessä, PWS-henkilöiden eläessä yhä pidempään. Lisäksi tavoitteena on toimintakulttuurin muuttumista sellaiseksi, että liikunta on entistä tavoitteellisempaa ja tehokkaampaa.


Tulokset
Projektin aikana välittömästi näkyvinä tuloksina näkyy selkeää terveyskuntotason nousua kaikilla Uudenmaan Vammaispalvelusäätiön PWS-asiakkailla. Projektissa kehitettiin motivointiohjeita ja liikuntasuosituksia, sekä testattiin niiden toimivuutta käytännössä. Projektin tuotoksena tuotettiin PWS- ja liikunta -opas, joka auttaa liikuntatoiminnan tehokkaan järjestämisen myös kaikissa niissä tahoissa, jotka ovat tekemisissä PWS-henkilöiden kanssa.

Liikunnan tuomat edut näkyvät PWS-henkilön hyvinvoinnisssa ja elämänlaadussa vähitellen, sillä liikunnallinen elämäntapa näkyy erityisesti ikääntyessä ja toimintakyvyn säilyessä hyvänä. Samoin erilaisten vammojen, kuten lonkkamurtumien ehkäisyssä on liikunnalla suuri merkitys. Liikunnan on todettu vaikuttavan elämänlaatuun myös monien varsin erilaisten mekanismien kautta, kuten parantamalla mahdollisuuksia sosiaaliseen toimintaan, vähentämällä masentuneisuutta, sekä kohentamalla itsetuntoa.

PWS- ja liikunta -suositus

Yhteystiedot:

Palvelujohtaja Eliisa Koljonen p. 040 304 7982