Ajankohtaista

8.12.2017UVPS:lle myönnetty SHQS laaduntunnustusLue lisää »

projektit.jpg


  


HAASTAVAN KÄYTTÄYTYMISEN ENNALTAEHKÄISY JA VÄHENTÄMINEN 2011-2014

Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen ‑projekti on Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella toteutettava nelivuotinen kehittämishanke. Hanke on Autismisäätiön hallinnoima ja se toteutetaan yhteistyössä Keskuspuiston ammattiopiston, Uudenmaan Vammaispalvelusäätiön, Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kolpeneen palvelukeskuksen kanssa.


Hankkeen taustaa ja tavoitteet

Haastava käyttäytyminen voi ilmetä monin eri tavoin ja sen syyt voivat olla moninaiset. Yleisiä haastavan käyttäytymisen syitä ovat puutteet kommunikaatiossa sekä taitamattomuus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Henkilön voi olla vaikea hahmottaa kokonaisuuksia ja hänen kykynsä asioiden ennakoimiseen voi olla heikkoa. Myös aistitoimintoihin liittyvät erityisyydet voivat olla käyttäytymisen taustalla vaikuttavina tekijöinä. Tapa hahmottaa ja tarkastella maailmaa voi olla erilainen, joka saattaa aiheutua pelkoa ja stressiä, jotka puolestaan purkautuvat haastavana käyttäytymisenä.

Vaikka haastavaa käyttäytymistä ilmenee paljon, eri toimialueiden ja toimijoiden haastavaa käyttäytymistä koskevat ohjeet ovat ristiriitaisia. Ristiriitaisuuksista huolimatta haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja kohtaamiseen on olemassa paljon hyviä käytänteitä, joita on tarpeen jakaa ja yhtenäistää.

Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja sosiaalisen ympäristön ja toimintaympäristön rakentamiseen niin, että haastavaa käyttäytymistä voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää. Hankkeen tuotoksena syntyy yhteinen manuaali ja oheismateriaali käytettäväksi niissä tilanteissa, joissa haastavaa käyttäytymistä ilmenee tai voi ilmetä. Hankkeessa korostetaan kohderyhmän henkilöiden omaa osallisuutta ja selviytymistä yhteiskunnassa.

Hankkeen kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat autismin kirjon henkilöt, kehitysvammaiset henkilöt, ADHD- ja Tourette-henkilöt, Prader Willi -henkilöt ja muut, joilla on vastaavanlaisia kehityshäiriöitä, sekä kohderyhmien perheet. Hankkeesta hyötyvät myös kohderyhmien kanssa työskentelevä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja opetusalan henkilöstö.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa huomioidaan sekä voimakasta tukea tarvitsevat autistiset ja kehitysvammaiset henkilöt että vähemmän tukea tarvitsevat Asperger/ADHD-tyyppiset henkilöt. Hanke pilotoidaan Autismisäätiön omissa yksiköissä Kotkansaaren ryhmäkodissa ja Käpylän toimintakeskuksessa. UVPS:n pilottiyksikköinä ovat Palvelukoti Jukolankaari sekä Palvelukoti Pukkilankaari. Pilotointiin osallistuvien yksiköiden henkilökunnasta 1-2 henkilöä osallistuu hankkeen työryhmätyöskentelyyn säännöllisesti ja toteuttaa hanketta omassa yksikössään yhdessä asiakaskunnan ja työyhteisön kanssa. Hankkeeseen kuuluu myös vanhemmille suunnattua toimintaa.

Haaste-hankkeen kotisivut:  http://www.autismisaatio.fi/haastavakayttaytyminen/