Koulutukseen ilmoittautuminen

Tällä lomakkeella voit ilmoittautua PWS-koulutuksiin.

Koulutuksen nimi
Ajankohta ja paikka
Osallistujan nimi
Virkanimike
Työpaikan nimi
Työpaikan postiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Laskutusosoite
Lisätietoja (esim. allergiat, erityisruokavaliot jne.)