Ajankohtaista

4.12.2018HAKU KESÄN 2019 LEIREILLE 28.2.2019 MENNESSÄLue lisää »8.12.2017UVPS:lle myönnetty SHQS laaduntunnustusLue lisää »

Mattilan Palvelutalo Oy

Mattilan Palvelutalo on Uudenmaan Vammaispalvelusäätiön kokonaan omistama yleishyödyllinen kiinteistöyhtiö. Yhtiö rakentaa erityisryhmille, lähinnä kehitysvammaisille ja autistisille henkilöille palvelukoteja, joiden rakentamiseen on saatu Raha-automaattiyhdistyksen investointiavustusta.
Mattilan Palvelutalo Oy omistaa viisi palvelukotikiinteistöä eri puolilla Uuttamaata:

  • Palvelukoti Katajankaari Lohjalla
  • Palvelukoti Mattilankaari Tuusulassa
  • Palvelukoti Pukkilankaari Lohjan Karjalohjalla
  • Palvelukoti Jukolankaari Mäntsälässä
  • Palvelukoti Rauhalankaari Loviisassa

Katso edellytykset asumiselle: www.uvps.fi/Asumispalvelut

Mattilan Palvelutalo Oy:n toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita rakennuskelpoisia maa-alueita, rakennuttaa niille palvelutaloja, omistaa ja hallita niitä sekä vuokrata niissä sijaitsevia asuntoja sosiaalisin perustein, tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot kohtuullisin kustannuksin.

Yhtiö noudattaa toiminnassaan yleishyödylliselle yhteisölle kulloinkin voimassa olevissa valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevissa laeissa ja niitä alemman asteisissa säädöksissä ja määräyksissä asetettuja edellytyksiä.

Lisätietoja: toimisto@uvps.fi, puh. 040 304 7902