Kirjoitettu

COVID-19 -tilannetiedote

Korona-tartuntojen määrät ovat rauhallisen kesän jälkeen taas kasvaneet jonkin verran Suomessa, erityisesti Uudellamaalla. Seuraamme tilanteen kehittymistä ja päivitämme toimintaohjeita valtakunnallisten sekä alueellisten ohjeiden mukaisesti.

Olemme muokanneet toimintaamme niin, että asiakkaidemme arki olisi mahdollisimman normaalia erityisjärjestelyjen turvin. Jatkamme yksiköissämme tehostetun hygieniatason ylläpitoa ja muita erityisjärjestelyjä. Asiakkaiden kanssa yhteiskunnassa liikuttaessa noudatamme varovaisuutta, turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa. Toimintakeskukset ja työllistymisyksiköt ovat rajoitusten purkamisen myötä avanneet toimintojaan jo kesäkuun alussa. Niissä osaltaan huolehditaan erityisjärjestelyistä (mm. turvaväleistä ja tehostetusta hygieniasta). Henkilökohtaisten avustajien ja terapiapalvelujen tapaamiset toteutetaan erityisjärjestelyin.

Ulkopuolisten henkilöiden vierailuja palvelukoteihimme ja muihin yksiköihimme on rajoitettu välttämättömään. Vierailujen välttämättömyyttä arvioidaan yksikkökohtaisesti alueen tautitilanne huomioiden. Välttämättömiksi arvioidut vierailut mahdollistetaan erityisjärjestelyin. Läheisten ja omaisten vierailut suositellaan toteutettavaksi palvelukotien ulkopuolella esim. piha-alueella. Kaikkien vierailijoiden tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja pitää vähintään 2 metrin turvaväli asukkaisiin ja henkilökuntaan. Vierailijoilla tulee olla oma suu-nenäsuoja jo vierailulle tullessa ja suojainta tulee käyttää koko vierailun ajan sekä ulko- että sisätiloissa. Kaikkien vierailijoiden on oltava täysin terveitä ja oireettomia.

Yksikkömme ovat toistaiseksi välttyneet koronavirustartunnoilta. Henkilöstömme on käyttänyt työvuorossaan suu-nenäsuojaa koko kesän ja käyttöä jatketaan edelleen. Suojavarustetilanne yksiköissämme on riittävä. Työntekijöitä ja asiakkaita on testattu ja testataan jatkuvasti matalalla kynnyksellä.

Koska tautitilanne eri alueilla voi muuttua nopeasti, mukautamme toimintaamme terveysviranomaisten määräysten ja suositusten sekä tartuntatautilain antamien mahdollisuuksien mukaisesti.

Lisätietoja yksikön ajantasaisesta tilanteesta antaa ko. yksikön esimies.