Kirjoitettu

SHQS laaduntunnustus myönnetty säätiölle kolmannen kerran

UVPS:lle on jälleen myönnetty SHQS laaduntunnustus. Tämä laaduntunnustus on säätiölle kolmas ja se on voimassa 7.12.2026 asti. Laaduntunnustus kattaa kaikki säätiön asumispalvelut sekä päiväaikaisen toiminnan palvelut. Pitkäjänteinen palvelujen laadun kehittäminen aloitettiin SHQS laatuohjelmalla jo vuonna 2016. Ensimmäisen laaduntunnustuksen säätiö sai joulukuussa 2017. Laaduntunnustus on voimassa kolme vuotta. Tunnustukseni myönsi Labquality Oy:n laatuneuvosto.

SHQS laatuohjelma on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan toimijoille oman toiminnan kehittämisen ja laadunhallinnan tueksi. SHQS laatuohjelman taustalla oleva arviointikriteeristö soveltuu erinomaisesti suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden toiminnan ja palvelujen laadun arviointiin sekä kehittämiseen.

Laadunhallintatyö jatkuu edelleen yhteistyössä koko säätiön henkilöstön kanssa. Laaduntunnustuksen saamisen edellytyksenä on jatkuva toimintojen ja palvelujen kehittäminen. Säätiön toiminta auditoidaan vuosittain (ulkoinen auditointi), jonka lisäksi toteutamme vuosittaiset itsearvioinnit, sisäiset auditoinnit sekä johdon katselmukset.

UVPS sai SHQS laatusertifikaatin jo kolmannen kerran