Kirjoitettu

Omavalvonnan seurantahavainnot ja kehittämistoimenpiteet 1/2024

Säätiön omavalvontaohjelmaan liittyvistä asioista tiedotetaan jatkossa kolme kertaa vuodessa. Raportoimme vuosikellon mukaisia ja kyseisen raportointijakson ajankohtaisia asioita.

Laadun itsearvioinnit 2024

Vuoden 2024 SHQS-itsearvioinnit on saatu päätökseen. Itsearviointeja tehtiin seitsemän (yksiköiden sekä johdon itsearviointi). Tänä vuonna itsearviointien kohteena oli omavalvonnan ja asiakasturvallisuuden varmistaminen.

Itsearviointien yhteenveto (arviointiasteikko 1-4):
1.4. Omavalvonta, KA 3,68 (N=34)
7.6. Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen, KA 3,81 (N=88)

Yksiköissä tunnistettiin olevan hyvät käytännöt omavalvontasuunnitelmien sisällön käsittelyyn sekä omavalvonnan toteutumisen arviontiin.  Parhaimmat arvioinnit sai hygieniaan ja infektioriskien hallintaan liittyvät käytännöt sekä lääkehoidon prosessin toimivuus. Hätätilanteen edellyttämä osaaminen ja työvälineet (m. elvytysvälineistö) koettiin myös vahvuutena.

Kehittämistehtäviä annettiin yhteensä 12 kpl. Kehittämistarpeita koettiin olevan omavalvontasuunnitelmien entistä paremman sisäistämisen osalta, osin vielä myös laatupoikkeamien tunnistamisen ja käsittelyn osalta. Lisäksi uuden koko säätiön toimintaa koskevan omavalvontaohjelman sisällön käsittelyyn tulee vielä kiinnittää huomiota. Havaittujen epäkohtien ja turvallisuusuhkien ilmoitusvelvollisuudesta on henkilöstöllä tiedossa sovitut menettelyohjeet ja henkilöstö on niistä tietoinen, mutta mahdollisten vakavien vaaratapahtumien määrittely sekä toimintaprosessi näissä tilanteissa vaatii vielä sisäistämistä.