Palvelut

Tuotamme yksilöllisiä ja laadukkaita asumisen, työn ja vapaa-ajan palveluita kehitysvammaisille ja autismin kirjon henkilöille. Uskomme, että kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet hyvään ja mielekkääseen elämään. Siksi olemmekin iloisia ja ylpeitä siitä, että saamme tehdä tärkeää työtä, edistää kehitysvammaisten asemaa yhteiskunnassa ja kehittää entistä parempia palveluita heitä varten.

Toimintayksiköitä on kuusi, joista viisi tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista ja yksi päiväaikaisten toiminnan palveluja.

UVPS Omavalvontaohjelma kuvaa millä tavoin tuottamamme palvelut toteutetaan sopimusten ja lainsäädännön mukaisesti sekä kuinka varmistamme palvelujen toteutumista, turvallisuutta ja laatua.