Katajankaari

Katajankaari on Lohjalla sijaitseva kehitysvammaisten palvelukoti. Palvelukotiin kuuluu kaksi ryhmäkotia ja erillisasunnot viidelle henkilölle. Asukkaille pyritään luomaan turvallinen ja hyvä asuinympäristö sekä takaamaan heille mahdollisuus oman elämän hallintaan ja omatoimisuuteen kunkin yksilöllisten tarpeiden ja erityispiirteiden mukaan.

Katajankaaressa jokainen on yksilö, jolla on oikeus elää hyvä ja arvokas elämä.

Toiminnan ydin on jokaisen kokonaisvaltainen hyvinvointi turvallisessa ympäristössä. Asukkaat ovat arvokkaita ja tasavertaisia, jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja kunnioitetuksi. Jokainen kohdataan hänen erityisyyttään kunnioittaen ja arvostaen.

”Katajankaaressa eläminen ja oleminen on kuin kävely metsässä: mieli rauhoittuu, tulee tunne ajattomuudesta ja kiireettömyydestä, ei surra menneitä tai huolehdita tulevasta

– ollaan tässä ja nyt.”

Katajankaari on siellä asuvien ihmisten koti, jossa heillä on oikeus toteuttaa itseään ja olla oma itsensä. Asukkaiden kommunikaatiosta huolehditaan ja heille luodaan mahdollisuus vaikuttaa elämäänsä liittyviin asioihin.
Toiminta on kuntouttavaa, tavoitteellista ja yksilöllisesti suunniteltua. Jokaisen asukkaan omatoimisuutta, aikuisuutta / aikuiseksi kasvamista, aktiivisuutta ja itsemääräämisoikeutta tuetaan.

Ryhmäkotien asuinhuoneet ovat yhden hengen huoneita omalla kylpyhuoneella. Yhteistiloja ovat keittiö sekä yhdistetty ruokailu- ja oleskelutila. Erillisasuntojen siivessä on kolme yksiötä ja yksi kaksio, joissa kaikissa on oma kylpyhuone ja pieni keittiö. 

Katajankaaren Omavalvontasuunnitelma