Tjänster för krävande kunder

Stiftelsen Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö är ett allmännyttigt samfund som producerar individuella tjänster av hög kvalitet för personer med utvecklingsstörning och partiellt arbetsföra personer.

Vi tror på att varje människa måste få en möjlighet att leva ett meningsfullt liv. 

Vi kan alla ta ansvar för vårt eget liv – en del behöver stöd för det. Detta stöd måste vara individuellt, utgå från ens egna önskemål och behov och respektera de egna valen. 

Smått är vackert – och effektivt. Stiftelsen Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö är en lagom stor aktör för att kunna producera och utveckla individuella tjänster för personer med funktionsnedsättning. Vi har inga metoder ristade i sten, utan vi kan anpassa våra tjänster i takt med kundens föränderliga behov.

En person med utvecklingsstörning och hens anhöriga stöter på alltför mycket byråkrati i samhället. Vi försöker begränsa den till ett minimum. Vi vill bemöta våra kunder och deras anhöriga genom att diskutera med dem och tillsammans hitta lämpliga lösningar.

För våra arbetstagare erbjuder vi utmaningar samt möjligheter att utvecklas och känna att man lyckas.

Vi är glada och stolta över att få göra ett viktigt arbete, stärka ställningen i samhället för personer med intellektuell funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra samt utveckla ännu bättre tjänster för dem.